**اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویی در نیمسال اول ۹۷-۹۶**

**شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی(غیر از تقسیط)نیمسال اول ۹۷-۹۶**

۰۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۷:۰۷ کد : ۱۲۰۶۴ اخبار و اطلاعیه های دانشکده
تعداد بازدید:۹۴۳

اداره صندوق رفاه دانشجوئی

با سلام و ضمن آرزوی موفقیت به شما دانشجوی گرامی، بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت (تقسیط) برای ثبت نام نیمسال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۶ از تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ اعلام می گردد. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار، به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  1. دانشجویان ورودی جدید (پذیرش ترم اول سال ۹۶، دانشجویان مهمان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد) مجازبه استفاده از وام کوتاه مدت (تقسیط) نمی باشند.
  2. دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام کوتاه مدت (تقسیط) استفاده نموده اند، می توانند بدون ارائه سفته و بدون مراجعه حضوری، در قسمت دریافت و پرداخت تسهیلات صندوق رفاه دانشجوئی ( enroll.azad.ac.ir )مجدداً از وام کوتاه مدت تقسیط استفاده نمایند.
  3. دانشجویانی که بدهی اقساط معوق دارند مجاز به ثبت نام ودرخواست وام کوتاه مدت (تقسیط) نخواهند بود و می بایست قبل از ثبت نام ویا تقسیط (حداکثر تا تاریخ ۰۷/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ کلیه بدهی اقساط معوق خود را پرداخت نمایند. اقساط معوق وام ویا بدهی تقسیط از طریق سایت enroll.azad.ac.ir در قسمت دریافت و پرداخت تسهیلات صندوق رفاه قابل واریز می باشد.
  4. دانشجویانی که برای اولین بار تمایل به استفاده از وام کوتاه مدت (تقسیط) دارند، قبل از ثبت نام با به همراه داشتن سفته (حداکثر در دو برگ) به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند.(لطفاً سفته های خود را در حضور مسئول مربوطه تکمیل نمایید).

کارشناسی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفته وکارشناسی ارشد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سفته و دانشجویان مقطع دکتری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سفته

  • هر گونه خط خوردگی سفته را باطل می کند از نوشتن تاریخ ومبلغ روی سفته جدا خودداری نمائید)

**- دانشجویان ترم آخرجهت استفاده از تقسیط علاوه بر ارائه سفته به مبلغ ۱۲۰% مبلغ درخواست وام ارائه گواهی کسراز حقوق از ضامن ایشان نیز الزامی می باشد.

---------------------------------------------------------

شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی (غیر از تقسیط)

دانشجویان متقاضی می توانند جهت درخواست انواع وام به صندوق رفاه دانشکده مراجعه نمایند وفرم درخواست را تکمیل نمایند.

۱ -شهریه میان مدت: نصف علی الحساب شهریه (متغیر وثابت)

بصورتی که نصف شهریه علی الحساب اعلامی ابتدای ترم ومانده آن طی ۱۰ قسط باید تسویه گردد.

۲- اجاره مسکن مجرد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال فقط دانشجویان غیربومی

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد ۷- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد ۸- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد ۹- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد

۳- اجاره مسکن متاهل ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال فقط دانشجویان غیربومی

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد ۷- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد ۸- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد ۹- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد.

۴- هزینه تحصیلی مجرد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد.

۵- هزینه تحصیلی متاهل :۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد.

۶-و ام ازدواج تحصیلی :۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  1. ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- دانشجو فقط یک بار مجاز به دریافت این وام می باشد ۵- ازتاریخ عقد نامه بیشتر از یکسال نگذشته باشد.

۷- شهریه بلندمدت: نصف شهریه (متغیر وثابت)

  1. بصورتی که نصف شهریه علی الحساب اعلامی ابتدای ترم ومانده آن طی ۲۰ قسط باید تسویه گردد.

 

 

 

-دانشجویانی که بدهی تقسیط ویا وام دانشجویی دارند بایستی نسبت به تسویه بدهی کامل خود اقدام نمایند در غیراینصورت هیچ گونه اقدامی صورت نمی پذیرد.

- در خصوص وام بلندمدت دانشجو ملزم می باشد حداکثر یک ماه پس از دفاع و یا آخرین امتحان خود جهت دریافت دفترچه اقساط وام به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه مشمول پرداخت اقساط معوقه می گردد.

هنگام امضای فرمها حضور ضامن و دانشجو در صندوق رفاه دانشجویان الزامی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز وام دانشجویی

 

۱- کپی شناسنامه صفحه اول ودوم وکپی کارت ملی وام گیرنده (۲ سری)

۲- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (۲ سری)

۳- گواهی کسر از حقوق به نام (صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب)

۴- کپی آخرین فیش حقوقی یا کپی حکم کارگزینی (۲ سری)

۵- چک معادل %۱۲۰ مبلغ وام دریافتی (به اضافه ۲ سری کپی از چک)

۶- کپی قبض تلفن

چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب باشد و حواله کرد چک خط خورده باشد. چنانچه چک متعلق به ضامن نباشد، پشت چک توسط ضامن امضاء گردد و درصورتی که چک متعلق به ضامن است پشت چک توسط دانشجو امضاء گردد (مشخصات دانشجو و صاحب حساب به همراه شماره تلفن پشت چک نوشته شود).

۶- امضاء فرم درخواست وام بعداز ارائه مدارک (۲ سری)


۴ رای