اطلاعیه تقسیط توسط دانشجو از طریق اینترنت برای بار دوم به بعد

اطلاعیه تقسیط توسط دانشجو از طریق اینترنت برای بار دوم به بعد

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۵ کد : ۱۲۵۸۰ اخبار و اطلاعیه های دانشکده
تعداد بازدید:۲۸۷

اطلاعیه تقسیط توسط دانشجو از طریق اینترنت برای بار دوم به بعد

دانشجویان ورودی جدید (پذیرش ترم اول دانشجویان مهمان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد) مجازبه استفاده از وام کوتاه مدت (تقسیط) نمی باشند.

دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام کوتاه مدت (تقسیط) استفاده نموده اند، می توانند بدون ارائه سفته و بدون مراجعه حضوری، در قسمت دریافت و پرداخت تسهیلات صندوق رفاه دانشجوئی ( enroll.azad.ac.ir )مجدداً از وام کوتاه مدت تقسیط استفاده نمایند.

دانشجویانی که بدهی اقساط معوق دارند مجاز به ثبت نام ودرخواست وام کوتاه مدت (تقسیط) نخواهند بود و می بایست قبل از ثبت نام ویا تقسیط، کلیه بدهی اقساط معوق خود را پرداخت نمایند.اقساط معوق وام ویا بدهی تقسیط از طریق سایت enroll.azad.ac.ir در قسمت دریافت و پرداخت تسهیلات صندوق رفاه قابل واریزمی باشد.

۱- ورود به آدرس اینترنتی

http://enroll.azad.ac.ir

2- login (نام کاربری: شماره دانشجویی- کلمه عبو ر (پیش فرض)

(سال تولد+ شماره شناسنامه)

۳- باز کردن منوی دسترسی برنامه ها (گوشه سمت راست)

۴- انتخاب دریافت وپرداخت تسهیلات وام صندوق رفاه دانشجویی

۵- درخواست وام

۶- ذخیره

* توجه: مرورگر را فقط Internet Explorer انتخاب نمایید.