شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی(غیر از تقسیط)

شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی(غیر از تقسیط)

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۶ کد : ۱۲۵۸۱ اخبار و اطلاعیه های دانشکده
تعداد بازدید:۹۵۰

شرایط اخذ انواع تسهیلات وام دانشجویی (غیر از تقسیط)

دانشجویان متقاضی می توانند جهت درخواست انواع وام به صندوق رفاه دانشکده مراجعه نمایند وفرم درخواست را تکمیل نمایند.

۱ -شهریه میان مدت: نصف علی الحساب شهریه (متغیر وثابت)

بصورتی که نصف شهریه علی الحساب اعلامی ابتدای ترم ومانده آن طی ۱۰ قسط باید تسویه گردد.

۲- اجاره مسکن مجرد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال فقط دانشجویان غیربومی

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد ۷- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد ۸- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد ۹- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد

۳- اجاره مسکن متاهل ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال فقط دانشجویان غیربومی

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد ۷- به دانشجویان غیر بومی اعطا میگردد ۸- اجاره نامه می بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد ۹- اجاره نامه می بایست به نام دانشجو باشد.

 

 

 

 

 

 

 

۴- هزینه تحصیلی مجرد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد.

۵- هزینه تحصیلی متاهل :۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱ ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- مشکل انضباطی نداشته باشد ۵- اگر ترم آخر باشد وام او در ۵ قسط محاسبه خواهد شد و در صورت فارغ التحصیل شدن باید تسویه کامل نماید ۶- معدل دانشجو نباید کمتر از ۱۲ باشد.

۶-و ام ازدواج تحصیلی :۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  1. ترم اول نباشد ۲- بیشتر از یک ترم مشروط نشده باشد ۳ فرم تعهد نامه مشروطی در صورت مشروط شدن ۴- دانشجو فقط یک بار مجاز به دریافت این وام می باشد ۵- ازتاریخ عقد نامه بیشتر از یکسال نگذشته باشد.

۷- شهریه بلندمدت (حین تحصیل): نصف شهریه (متغیر وثابت)

  1. بصورتی که نصف شهریه علی الحساب اعلامی ابتدای ترم ومانده آن طی ۲۰ قسط در حین تحصیل باید تسویه گردد.

 

 

 

-دانشجویانی که بدهی تقسیط ویا وام دانشجویی دارند بایستی نسبت به تسویه بدهی کامل خود اقدام نمایند در غیراینصورت هیچ گونه اقدامی صورت نمی پذیرد.

- در خصوص وام بلندمدت دانشجو ملزم می باشد حداکثر یک ماه پس از دفاع و یا آخرین امتحان خود جهت دریافت دفترچه اقساط وام به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه مشمول پرداخت اقساط معوقه می گردد.

هنگام امضای فرمها حضور ضامن و دانشجو در صندوق رفاه دانشجویان الزامی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز وام دانشجویی

 

۱- اصل وکپی شناسنامه صفحه اول ودوم وکپی کارت ملی وام گیرنده (۲ سری)

۲- اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (۲ سری)

۳- گواهی کسر از حقوق به نام (صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب) ضامن باید کارمند رسمی دولت باشد.

۴- کپی آخرین فیش حقوقی یا کپی حکم کارگزینی (۲ سری)

۵- چک معادل %۱۲۰ مبلغ وام دریافتی (به اضافه ۲ سری کپی از چک)

چک فوق بدون تاریخ و بدون خط خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب باشد و حواله کرد چک خط خورده باشد. چنانچه چک متعلق به ضامن نباشد، پشت چک توسط ضامن امضاء گردد و درصورتی که چک متعلق به ضامن است پشت چک توسط دانشجو امضاء گردد (مشخصات دانشجو و صاحب حساب به همراه شماره تلفن پشت چک نوشته شود).

۶- امضاء فرم درخواست وام بعداز ارائه مدارک (۲ سری)

۷- برای وام ازدواج = مدارک فوق + کپی از ۴ صفحه اول عقد نامه (۲ سری)