جلسه دفاع از پایان نامه آقای شایان اسدی نژاد

جلسه دفاع از پایان نامه آقای شایان اسدی نژاد

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۵ کد : ۱۲۷۲۳ اخبار و اطلاعیه های دانشکده
تعداد بازدید:۲۱۳۰

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

به اطلاع می رساند:

جلسه دفاع از پایان نامه آقای شایان اسدی نژاد

با موضوع:

تاثیر آموزش بر مبنای راهبرد تفکر عمیق بر روی پیشرفت توانایی گفتاری در میان زبان آموزان ایرانی

در روزسه شنبه مورخ ۱۱/‏۰۲/‏۹۷‬ ساعت ۱۳

در اتاق ۸۴۰۱

در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی برگزار می گردد.

 

از کلیه علاقه مندان دانش و پژوهش

دعوت بعمل می آید درجلسه مذکور حضور بهم رسانند.

استاد راهنما: دکتر احمد محسنی

استاد داوراول: دکتر حسین رحمن پناه

استاد داوردوم: دکتر عبداله برادران

 

دفتر پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب