کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 

۱

محمدرضا فتح الهی

رئیس امور اداری- مالی

 

۳۰۸

۸۸۳۴۷۴۱۶

۲

ربابه گمار

رئیس خدمات آموزشی

۲۱۶

۸۸۸۲۸۹۵۶

۳

طلعت عبدالهی

رئیس امور دانشجویی و فرهنگی

۲۵۲

۸۸۳۴۷۴۲۰

۴

علیرضا مرادی

خدمات کامپیوتری

۲۱۲

_______

۵

پوران غلامی

کارشناس مسئول امتحانات

۲۲۹

۸۸۳۴۷۴۲۰

۶

سکینه محمودیان

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

۲۵۷

 

۷

لیلا وکیلی

کارشناس مسئول آموزش

۲۲۳

 

۸

پروین سیرتی

کارشناس دروس عمومی

۲۲۳

 

۹

هاجر معصومی

کارشناس فارغ التحصیلان

۲۲۳

 

۱۰

مرضیه تنگستانی

کارشناس آموزش

۲۵۷

 

۱۱

مریم میرزایی

کارشناس هیات علمی

۲۵۷

 

۱۲

ابراهیم آشنا

کارشناس فرهنگی

۲۵۲

 

۱۳

ناهده ارجمند

مسئول کتابخانه

۲۴۴

۸۸۸۲۹۱۹۰

۱۴

ملیحه محبعلی

مسئول مالی وصندوق رفاه

۲۲۵

۸۸۳۴۷۴۱۹

۱۵

علی اصغر رسولی

مسئول دبیرخانه اداری

۲۲۵

 

۱۶

عباس مرادیه

مسئول دفتر حوزه ریاست

۲۴۰

۸۸۸۳۰۸۱۹

۱۷

شهلا جهاندیده

متصدی دفتری

۳۰۸

 

۱۸

صغری عفتی نیا

کارشناس پژوهش

۲۴۴

 

۱۹

حبیب غلامی

بایگان آموزش

۲۰۵

 

۲۰

مجید رهنمای

متصدی مرکز آموزش (اتاق استادان)

۲۳۵

۸۸۸۳۰۸۲۵

۲۱

حسن علی بابایی

تلفنخانه

 

۳-۸۸۸۳۰۸۲۰