معرفی دانشکده

‌دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عناوین دانشکده تربیت معلم و دانشکده علوم انسانی فعالیت خود را این واحد دانشگاهی آغاز کرده است. این دانشکده با روندی رو به رشد هم اکنون در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته های زبان و ادبیات فارسی، مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی و زبانشناسی همگانی به فعالیت خود ادامه می دهد. حضور چهره های شاخص و برجسته در میان اعضای هیات علمی این دانشکده در کنار استادان جوان و نوگرا در پرورش نیروی انسانی با توانایی علمی مناسب و مهار تهای علمی و آموزشی خلاق، بسیار موثر بوده است.